הצדפים הרבים שימשו בחלקם כפטורים ותכשיטים, וכן בתושייה (צבי^ח אריגים)