‭.1‬ ר<יוש חץ ‭i«/y‬ ברונזה » מהטיפוס הסקיתו־^ר^י. חצים אולה היו בשימוש צבץוות בבל שהרסו ץוח בית המקדש הראושון. ‭.2‬ רץוש חץ קטן מהתקופה ההלניסטית ו^שוי ברונזה, בו^ל סותר, ‭nj'uo 0!/‬ כהה, יתכן שמקורו בקרבות החשמונאים בץוזור הר הבית בשנות ה־60 של המץוה השנייה לפסהץ. ‭.3‬ ר<יוש חץ ‭?lu/y‬ ברזל שנורה מקטפולטה. היה בשימוש הצבאו הרומי במלחמת החורבן. ‭.4‬ ר»ש חץ ‭1w inn J‬־o ^ ‭noipnn \» ypni‬ הצלבנית MWV ברזל.