מיון הממצא) לדל"ם. ובהם: חרסים. שברי כלי זכוכית, טצמות. קוביות פסיפס, פריטי מתכת. חלקי טיח וכוי