צפחת זטירה טשויה חרס. ‭, 7/Y7SJ‬ מן התקופה הרומית, שנוצרה בדפוס כתוך תםית. »שןי צדדיה מוטכטים ד\ושי ץודם מוקפים במסגרת טגולה לפחו חפץ יחוד 1 תדיר. שלאו נמצאו! לו מקבילות. שימש להחזקת חומר יקר כלשהו.