בפרויקט הס^ון שגלו שברים רבים של שיבוצים כפוטרים טשו"ם דר (ץום ה‭)0‬ינה‭.(‬ כמו כן שגלתה פסולת רבה ‭1 " «/ynn»‬־‭nnu/yy/ 1‬ שימוש בתומר גלם זה.