מטב^ חשמת\וי וטליו הכיתוב ‭ijnm 1"‬ כהן גדול ותבר היהודים; המטבט הוץו של יווחן הורק1וס הרץושון ‭104-12 7)‬ ל0טהץ‭.(‬ בצד הש1י - קחי yow ורימון. רכים ‭niy^wnw‬ ששגלו הם מימי החשמנים.