אור חדש הר הבית

בפרויקט סץון ה ^ פר מהר הבית rcinK ) הר הבית הוא האתר ההיסטורי , הדתי והארכיאולוגי הידוע והמרשים ביותר בירושלים ואבן שואבת למיליוני מאמינים בכל רחבי תבל . כאן נבנו המקדש הראשון והשני , שסימלו את עצמאותו הדתית והמדינית של עם ישראל . בשל קדושת הר הבית וחשיבותו , הוא מיקד אליו תמיד את תשומת לב השליטים , שהקצו משאבים לאומיים לבניינו ולאחזקתו , וטובי הבנאים , האדריכלים והאמנים גויסו למטרה זו . כך היה הדבר בעיקר בימי בית ראשון ושני , וכך היה עם הכיבוש המוסלמי במאה השביעית,- כיפת הסלע שבלב הר הבית נחשבת עד היום לאחד המבנים היפים בתבל , והדוגמא הקדומה ביותר לארכיטקטורה מוסלמית . להר הבית נודעת השפעה רבה על עיצוב פני העיר העתיקה . הוא מהווה את נקודת הכובד המרכזית בנופה של ירושלים והפך לסמלה המובהק ביותר . להוציא בתקופה הביזנטית , הוא היה לב החיים המדיניים והדתיים , ומסביבו התרכזו מוסדות השלטון , המינהל והדת המרכזיים בירושלים . הר הבית היה עד לאירועים ולהתרחשויות ההיסטוריות הדראמטיות והמכרי עות ביותר שידעה ירושלים . זהו מרכזה הדתי הקדום ביותר , ששרד בה ברציפות במשך אלפי שנים , על אף התהפוכות שע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל