אור חדש על הר הבית

z z r- n d c ; r ? F- ? n 2 : r- 2 : r ^ r r- r n ^ 175 ע 1 נה עשרים ושבע אוקםובר / 2006 חשון תשם '' ד המשתתפים בחוברת זו : ד"ר גבריאל ברקאי המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולו גיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל