נספח י: למבנה החברתי של השבט בישראל

פס ' יד , יז יח מונים את השבט ורכיביו בסדר יורד . שבט , משפחה ובית , ומגלים טפח מהמבנה השבטי : היחידה הבסיסית הקטנה ביותר היא בית ( במינוח המודרני 'משפחה גרעינית . (' בראש בית האב אבי המשפחה . כל עוד אבי המשפחה - ראש בית האב - חי , כפופים לו גם הבנים הנשואים . זו 'משפחה גרעינית מורחבת . ' היא נוטה להתפרק אחרי מות ראש בית האב , וכל בן נשוי מקים בית אב משלו . אבל אפשר שהמשפחה הגרעינית המורחבת עוד תוסיף להתקיים בהנהגתו של בכור האחים . כמה בתי אב קרובים קרבת משפחה , דרך כלל כמה משפחות גרעיניות מורחבות , יוצרות את המשפחה ( מעין מה שנקרא במינוח הערבי חמולה או פרקה . ( המשפחה קרויה בשם אביה ( הסב או אבי הסב , על כל פנים לא אב מרוחק בזמן . ( משפחות מספר יוצרות את השבט , או המטה , שתי מלים נרדפות שמשמען אחד ומקורן במטהו של נשיא השבט המסמל את סמכותו ( השווה במ ' יז , טז ואילך . ( אפשר שתיבת מטה ביהו ' יד , א ( ועיין שם ) מכוונת לתת שבט ( מעין מה שנקרא בערבית פחיד , קבוצה המורכבת מכמה חמולות בתוך שבט . ( אבל המינוח המקראי של המשטר השבטי גמיש למדי . לא זו בלבד שהמונחים שבט ומטה מקבילים אלא שמונחים...  אל הספר
האוניברסיטה העברית בירושלים

עם עובד

י"ל מאגנס