»ח‭1.‬ך הק19־‭"'‬דישי^ 3אללן&־לידע:ר/ ט.נערלנגאווקקי ו‭7.3 .0‬ג.ר5ר, פעלוכ.ע;־5ע;רלאג‭,,‬קי7 גיי־ ‭<' 38‬