* מנהג היה בהוגנות ^כל הקרואים ‭DUVI 1‬ בגורן עמלה,ואחד יוצא במחול בתוך העגולה ומברך אגב ריקוד אח. החוק והגלה ואת ה3ח1ת.נ.י‭1 .0‬כ‭^.‬יה1א ג:וציא VSD את הבוכה ‭3'‬ול־עונ' הזא 3ח1וה קידה ל‭.1‬גד גני ^הוא ג'ברכו.