להקת כליזמרים בשצ'דרין, רוסיה־הלבנה i באמצע עומד הבדחן (סוף המאה הי"ט)