כ"י מעוטר של שיר־השירים מתוך תנ''ך מעוטר, מעשה ידי יהודי ספרדי משנת 1400 בערך. בין הדמויות למטה מתפתל בקו לולייני סרט מנומר בתווי־מוסיקה ואותיות עבריות מסביב למוט. בשוליים שמימין עולה באלכסון כוננית־תווים קלילה