תמונת יוסף־מיכאל גוזיקוב, וכלי־הנגינה שלו (ליטוגראפיה מעשה ידי י. קריהובר)