הכנר ורלף צ'רניאווסקי ‭,(1910—1841)‬ חתנו של יוסל דרוקר (סטמפניו)