משפחת הכליזמר קלמן־לייב סטוצ'בסקי , אוקראינה (ראשית המאה העשרים)