הכליזמרים של קנישין, פולין ‭-,‬ מימין עומד הבדחן (סוף המאה הי"ט)