מטבע עברית מימי מלחמת בר־כוכבא ‭135—132)‬ לסה"נ‭:(‬ נבל בעל ארבעה מיתרים