מטבע עברית מימי מלחמת בר־כוכבא ‭135—132)‬ לסה"נ) ; קיתרוס בעל שלושה מיתרים