סוף־דבר

יצר המוסיקה שחי באומה' בצורתו הקמאית והבסיסית' תופעה קיבוצית הוא . תוך כדי התפתחותו הרצופה הוא נעלם מן העין וחוזר ועולה ומוצא ביטוי בצורות חדשות ובפי נציגים חדשים . על קרקע זו' הקיבוצית הלאומית , גדל ההישג האישי . זיקתו העמוקה של המוסיקאי בחינת פרט אל הגניוס המוסיקאלי הכולל של האומה מתגלית ביותר בכליזמר היהודי בנגן הווירטואוז היהודי ; זיקה זו ' פושטת צורה ולובשת צורה' ולעולם אנו מבחינים ביניקתו של האמן היחיד ממעיינות הנפש של עמו . ממנה הוא דולה את השראתו' את הכושר להישגיו . מורשת מוסיקאלית עצומה באה לידי גילוי בכל מוסיקאי יהודי בכל נגן יהודי . ' בכל אחד ואחד מהם היא חוזרת וקמה לתחייה . תכליתו של ספרנו היא להעביר לנגד עיני הקורא את עולם הכליזמרים בכללו תו ולייחד את הדיבור על דמויותיו הבולטות ביותר , על פעילותם , הישגיהם המוסיקאליים וביצועיהם . תוך כדי הרצאת הדברים מזדקרת ועולה המסקנה , שלא מן האין ולא כאלמונים קמו לנו הכליזמרים , אלא שהיו בנים לדורי דורות של אבות ואימהות , שעל שורשיהם ניתן לנו להתחקות . הוירטואוזים היהודים שחיים עמנו היום , שיצאו להם מוניטין בעולם' רבים אחרים קדמו להם ...  אל הספר
מוסד ביאליק