על בניין המילודיה

' החשוב ביותר במוסיקה אינו אלא הכישרון ושאר הרוח להמציא מילודיה פשוטה , שתהיה מוסגרת , מובנת לאוזן וניתנת על נקלה לזמרה בפי כול' ( דאריוס מי 0 סדר המדרגות הצליליות בזמן ( השרטוט המילודי ) בעלות משך שונה ( ערך הצלילים ) וכיוון מסוים ( רווחים ) י —הנקבעים בחומר הצלילי ללא ליכוד בפרברים מוטיביים — קובע את המתח בזמן ובכוח של המילודיה . חלקי המוטיב הפשוטים , החוזרים ונשנים בלא שינוי או בהבדלים קלים , משתלבים בהתאמה ! הריתמוס קובע את סדר הצלילים ומשווה למהלך הצלילים את הצורות הדרושות . המילודיה המפותחה מבליטה בתור יחידה שלימות ניכרת בשילוב הצלילים . מנקודת מבט היסטורית אי אפשר כמעט לקבוע את ההתפתחויות המילודיות בעמים השונים , ומנקודת מבט מוסיקאלית מדעית מניחים , שיהצורות המילודיות והשירים אינן בעיקרן נכסי תרבות , הנמסרים מארץ לארץ , אלא ניבים מוטורייםהכרוכים בטמפראמנט של העמים ובמורשתם הגזעית ! בדרך כלל אין הם ניתנים להעברה . אבל אין להבחין בין ירושה זו ובין הנושא התרבותי הניתן למסירה' ( קורט זאקם . "( כנגד זה אנוס המוסיקאי , הבקי בחומר הנדון , לקבוע , שגם למילודיות גורל מיוחד ומהלך חיים עצמ...  אל הספר
מוסד ביאליק