תצורות מקצביות

' למן ראשית פעילותו הולם הלב לקצב מארש האבל , שמנחה אותנו לאורך כל ימי חיינו — אלי קבר' ( בילר 1 ת ( המקצב —הוא סדר רציפותם של טונים וחלוקת מקומותיהם המיועדים להם בתחומיו של מספר טאקטים מסוים — נשתלב בה במוסיקה מתחילת ברייתה . הריווח בין תו לחברו לפי קצב מסוים הוא המשווה למכלול הטונים את אחידותו המשובבת של הלחן . כל לחן בתהליך התהוותו , בתהליך תנועתן של השתלבויות הטונים , כפוף מבחינה אורגאנית לצורות מקצביות ולחלוקתם המדויקת של הטונים . מתן צורה נבדלת לערכי הטונים בינם לבין עצמם —תווים ארוכים יותר וקצרים יותר , חלקי קצב מודגשים ולא מודגשים —הוא שמביא אותנו לתפיסתם של שורת ט 1 נים שונים , מהם גבוהים ומהם עמוקים , כיחידה מילודית מסועפת . המוסיקה של כליזמר באירופה המזרחית בתורת נגינת מחול , היתה ( וכך היא גם היום ) מותנית רובה ככולה ביסודה המקצבי . בפרקי מוסיקה זו למחול לא היה משום כך ולא כלום מן המקצבים הלא סימטריים , מן העידון המקצבי המופרז , מן 13 בילר 1 ת , המנתח המפורסמ מווינה , חובב מוסיקה נלהב ומלהיב , שהיה זמךמה גם מבקר מוסיקאלי , כתב מסה רבת עניין 'מי הוא מוסיקאלי' ( הוצאה לאור על...  אל הספר
מוסד ביאליק