האילתור

להלן נברר כמה מתכונותיו של האילתוה האימפרוביזאציה הכליזמרית המיוחדת . לא כאן המקום להרחיב את הדיבור על סבך השאלות של האימפרוביזאציה המוסיקאלית בכללה . במוסיקה העממית אנו מוצאים בכל מקום ובכל שעה את האימפרוביזאציה הנישאת על כנפי החסד של הרגע . עניין לנו כאן ביתמונות של הלכי רוח' חולפות , ב'המצאות חתף' שמשתלטות על בעליהן ללא שיקול וללא מחשבה תחילה . ברם , היא כפופה גם לדמיון היוצרני . לגבי הכליזמר הסוליסטי אין האימפרוביזאציה אלא מבצע אמנותי ריפרו דוקטיבי , שנשתלבה עמו סגולה טבעית להמצאה מוסיקאלית , שהיתה לו ביטוי לשאיפתו להתגלמות עצמיותו . הכליזמר היה יוצר מתוך שהיה מבצע . ניצנץ בו בכליזמר רעיון תוך כדי פריטה על המיתר , עתים במעומעם , שלא בכוונה תחילה , ומיד יצא מעולמו הערטילאי לעולם הצלילים המוחשים . בשעשועי דימיון אלו , באימפרוביזאציה שעשתה דרכה ביעף , במשחק הצלילים המסוער , באותו מחול מחניים של אבדן ה'אני' ומציאתו , היה טמון הקסם הרומאנטי , הכוח הסוגסטיבי שבו נתברכו נגני חתונות אלו . כיוון שלא ניתן לו לכליזמר לקבוע את המוסיקה שלו לדורות , אנוס היה מלכתחילה לזון מן האימפרוביזאציה . ל...  אל הספר
מוסד ביאליק