הכליזמרים בחתונה

רקדי , רקדי ילדה , רקדי , זר פרחים ביד אחזי ! ראי , שמי רום בבכי ירנינו , בקרוב כלה תהיי נא . רקדי , רקדי ילדה , רקדי , זר פרחים ביד אחזי ; נגן כליזמר , נגן כליזמר , לרקוד תרצה הן ילדתי ! לרקוד תרצה הן ילדתי , בשמלת חן היא , יפתי ' תרקוד ותתרונן , נגן , כליזמר' נגן' נגן 49 ( י . ל . מרץ ) ' טאנץ , טאנץ מיידעלע , טאנץ , מיט בלומען קראנץ ! זעהסט דער היטל לאכט מיט טרערן , וועסט אין גיכן א פלה ווערן . טאנץ' טאנץ מיידעלע' טאנץ , מיט בלומען קראנץ ! כליזמר שפיל' כליזמר שפיל , טאנצן וויל מיין מיידעלע ! טאנצן וויל מיין מיידעלע ! אינם פיינעם קליידעלע , טאנצט עס מיט געפיהל , כליזמר שפיל , שפיל' הבה נייחד עכשיו את הדיבור על החתונה , בעיקר על תיאור התפקיד שנפל בחלקם של כליזמרים . אני מדגיש בכוונה את המלה 'שנפל / שכן עברה ללא שוב המסורת הנאה של חתונות ישראל במזרח אירופה , מנהגיהן וטקסיהן . זמן רב קודם הנישואין היה מתחיל משא ומתן ממושך ומייגע בין המחותנים או ה'עומדים' משני הצדדים —על פי רוב בתיווכו של שדכן —על סדרי יום הנישואין , על התקנת חייו הכלכליים של הזוג הצעיר וכל הכרוך בהם ( נדוניה , הוצאות הח...  אל הספר
מוסד ביאליק