כליזמרים באגדת־עם

ר' יצחק — הכליזמר לפורים יי יצחק הכליזמר התחיל עוסק בכלי נגינה כבדחן של פורים . לקריאת המגילה היה נוהג להתחפש כחייל : כובע של קצין לראשו , תוף גדול מעל לכתפיו , וכך עמד כל הזמן על הבימה ליד החזן . כיוון שקראו 'המן' היה מכה בתופו ושר בסילםול : 'כן יאבדו כל אויביך . ' בלילה היה הולד ברחובות העיר ומכה בתופים , כדי לבדח את הקהל ולהכות את המן . משנסתתמו מקורות הפרנסה בגיטו נעשה ר' יצחק כליזמר בחתונות . כיוון שנודע לו על חתונה בגיטו , מיד היה הולך לשם ותופו בידו להוליד חתן וכלה ומחותנים לחופה , מתופף ושר ומנגן 'כן יאבדו כל אויביך / ומשמח חתן וכלה שלבם קשה עליהם מאוד . כשפסקו חתונות בגיטו היה מהלך בחצרות , מתגנב דרך םימטאות וחורים לחצרות סגורות והתוף מתחת לבלו" בגדיו , עיניו בולשות בחרדה בכל הצדדים , שמא יש רשעים בסביבה . כשנוכח לדעת שאינם בקירבת מקום , היה מוציא את תופו ושר , מכה ושר ממנגינות החתונות ו'כן יאבדו כל אויביך , ' ואנשים נדיבי לב היו זורקים לו מחלונותיהם פרוסות לחם וכל מתת יד . כשהגיע עם המשלוחים לאוישוויץ ושאלו אותו למקצועו , השיב : מתופף , מיד העבירו אותו לתזמורת המיוחדת , שהקי...  אל הספר
מוסד ביאליק