153 שירים בלשונות מעורבות (אוקראינית־אידית, רוסית־אידית ונו‭('‬ היו נפוצים מאוד אצל היהודים במזרח־אירופה כדרך שהיו נפוצים גם אצל יהודי ספרד ותימן.