ג. ארצות מזרח־אירופה

מקומו ומעמדו החברתי של הכליזמר העולם , שאנו עוברים אליו עכשיו , הוא עולם היהדות של מזרח אירופה , שתחו מים ודרכי התפתחות מיוחדים לו בלבד . עוברים אנו למזרח אירופה , תחום המקיף את גאליציה , ביסאראביה ואוקראינה , את פ 1 ד 1 ליה , ו 1 הלין , פ 1 לין , ליטא ורוסיה . נרד נא מהכרכרה שהביאתנו עד הלום . הדרכים כאן משובשות , כאן הולכים הבריות ברגל או נוסעים בעגלה שבורה וסוס זקן וחלוש מושך בה . כאן מדברים אידית , כאן שרים שירים אידיים וזמירות . לחתונה קוראים 'חאםענע , ' והנגן נושא את השם 'כליזמר' סתם , ולעולם אין אדם טועה במשמעותו של השם . הסמלים הם של מערכת חיים מיוחדת , שבה מפכים רגשות בזרמים אדירים ובה פועם דופק החיים של הנפש עד עומקה . לפנינו עולם חוויות שידע לשמ 1 ר — מתוך שאיפת הקיום , ועל אף הקשרים עם הסביבה האירופית —על דמותו ועל נפשו בכל התנאים . נאמנות לעצמו — אפשר שזוהי ההגדרה ואף ההערכה הקולעת ביותר לדמותו של אדם מישראל באירופה המזרחית . התאמנות מתמדת במשך תקופות ויובלות בדרך מחשבה והלך חיים קבועים ובתחום מסויג ומגודר מדור דור , ענות ודחקות , סכנה וכאב משותפים , הצטרפו לה ליהדות מזרח...  אל הספר
מוסד ביאליק