ב. 'כליזמרים' בירושלים

לפני כמאה שנה לא רב היה מספר ה'כליזמרים' בירושלים עיר הקודש . מתי מספר בלבד ידעו להרנין את החיים הרדומים והאסורים בחוצות העיר ובבתים . ואולם , כבכל תפוצות ישראל באו הללו לשמח חתן וכלה ביום חופתם . אכן , אין ירושלים בלא מנהג מיוחד משלה . והוא הדין בתחומנו . מתברר , ש'כליזמרים' היו באים ומשמחים בנגינתם זקנים , שהגיעו לזיקנה מופלגת וכבר הכינו תכריכים לעצמם . ויש שהמנגנים היו מוליכים כלה בתופים ובמחולות לטבילה במקווה סמוך לפני החתונה . גם בשעת חגיגת חינוך של ספר תורה והכנסתו ל'היכל' היו מנגנים בירושלים ( כבכמה מקומות אחרים בתפוצות ) בלווית תופים . והוא הדין חגיגת סיום של מסבתא בישיבות ובתי המדרשות . אלתר םיולר וחיים פייפר והנה מה שמספר אחד מזקני ירושלים , המורה אפרים כהן רייס בספרו 'מזכרונות איש ירושלים' ( תל אביב , תרצ"ב צ"ו : ( ' לא היתד , שמחה או חג בשכונה , אשר אנו , תינוקות של בית רבן , נעדרנו בין האורחים ... כלה כי תובל ב'כליזמר' אל המקווה בערב שלפני החופה , או כי תובל אל החופה ( בחצר בית הכנםת של רי יהודה החסיד או של ר' ישעיה ברדאקי ) והיינו גם אנו בין השושבינים ... וכי יוחג ליל ה...  אל הספר
מוסד ביאליק