א. ארצות אירופה המרכזית וארצות הים התיכון

התגבשותו של מעמד הכליזמרים משאנו יוצאים מן המאות האחרונות של הזמן העתיק , שבהן חלה ראשית גלו תנו ונדידת העמים , יכול נוכל לעקוב אחר דרכו המפותלת של המוסיקאי היהודי ולבחון את החומר שנאסף , שנחקר עד עתה . מימי הביניים ואילך מתחילים המנגנים הנודדים היהודיים למלא תפקיד חשוב . הם כאילו עולים מגיא הנשייה רב השנים ומגיעים קימעה קימעה לידי התפתחות מלאה ומעמד קבוע . נעיף פעם נוספת עין על הגיטו . בתקופה זו שבה אנו עומדים , ימי הביניים , הוקם המוסד הזה . ולא תיתכן הבנה בעצם קיומו של היהודי בגולה בלא הבנת הגיטו . בשעה שהיו מפוזרים ומפורדים כמעט בכל ארצות הישוב האנושי של הזמן ההוא , נתונים בתנאי חיים של מיעוט נרדף , צפופים בתחום מצומצם וכבו לים בתנועותיהם , שימש להם הגיטו ליהודים , מרכז ציבורי לאומי , רוחני — בו התרכזו התורה והחכמה —ומבחינה מסוימת גם מדיני . הו י גים רבים , חדורי רצון חיים לאומי תקיף ועקשני , רעיונות יצירה מרובים , עלו בו בגיטו בלא הפסק , קבעו כיוון ללימודי התורה , סימנו דרך לתפיסת החיים וההיסטוריה , אף הניחו יסודות למשפט ולקיום אנושי קבוע ז והם ששמרו על יהודיותה של היהדות . בזכ...  אל הספר
מוסד ביאליק