פרק ראשון התקופה הקדומה

תולדות המוסיקה , כתולדות התרבות בכלל , ראשיתן נעוצה בערפילי ימי קדם עטופי אגדה , שאינם בני בדיקה עניינית מדויקת . קימעה קימעה , לעתים לא רצופות ובכוחה של התעוררות פנימית מבחינה ומהססת , מתגבשת ועולה מתוך האנדרלמוסיה של צלילים תצורת ט ^ נים , ההולכים ונערכים כדי תבנית ריתמית בעלת משמעות מילודית מסוימת . בראשית היה הריתמוס — ריתמוס בחיי הצומח והחי , במחזור הכוכבים והמז לות , בחילופי תקופות השנה , היום והלילה ! תופעת יסוד , שגדול כוחה המעורר בטבע ובחיי האדם . אין תימה , שגם המוסיקה משתעבדת לריתמוס , במוצאה ובמיבנה חלקיה כאחד . במוסיקה בא הריתמוס על גילויו המוחשי ביותר . בהשפעת התעצמותה והתרוממותה המתמדת של ההתלהבות המוסיקאלית הלכה ונסתמנה השתלשלות ידועה , שקבעה תקופות בתולדות המוסיקה והביאה לשג שוגה ולהפיכתה לאמנות מופלאה . ההתאמנות במוסיקה עלתה בערכה במידה מרובה ביותר במרוצת הדורות והתפשטה בהיקף רב . התפתחותה של התופעה המופלאה הנקראת 'מוסיקה / העושר . דרכה לפי הכוחות הטבועים בעצמיותה ובחוקיות הפנימית הקבועה בה , עומדת עתה במרכז שאיפותיו התרבותיות והאמנותיות של זמננו . טיפוח המוסיקה והה...  אל הספר
מוסד ביאליק