דברי־הקדמה

ספר זה בא לתאר את עולמם של הכליזמרים ואת דרך התפתחותו וגידולו' למן הנגן העממי הפשוט עד הכליזמר היהודי שבאירופה המזרחית ועד העלייה אל פסגת המוסיקה היהודית והווירטואוזיות היהודית . כל הדרך הארוכה הזאת סימני המשך והשתלשלות טבועים בה , וכדין כל התפתחות יש בה גם חוקיות פנימית משלה . רבים מן הנגנים המפורסמים בדורנו הם יהודים' ובעיקרם בני אירופה המז רחית . הדבר נראה תמוה בעיני מי שאין עניין זה נהיר לו' אבל כל המתמצא במקצת בקשר שבין מאורעות היסטוריים' אינו מוצא כאן שום תימה . אין כאן אלא השתלשלותה הרצופה של מסורת מושרשת זה מאות בשנים . בתמורות שחלו בזמנים ובסגנוני המוסיקה —שכן מהלכים אנו כאן בתחומי זמן' שבהם פותחה הווירטואוזיות בכל כלי הנגינה עד להפליא — הגיעו בעשרות השנים האחרונות המנגנים היהודים , בני הגיטאות השונים' לבגרות מלאה ולשלמות בתחום הנגינה . מתוך האזנה להדהוד העולה מיצירת דורות עברו' שכוח השפעתה פועל עלינו בדרכים טמירות' אנו באים להתחקות על ש 1 רשי חוטים נעלמים' לעקוב אחר פרטים שנשתכחו , קווי אופי שניטשטשו . מודרכים על ידי חוש ערכים ותעודת ערכים שבאינטואיציה' נעלה עובדות ונלכדן ל...  אל הספר
מוסד ביאליק