רשימת המקורות

אבנרי , אריה , . 1976 ספיר , גבעתיים : פלג . . 1989 , — הגביר : ח"כ אברהם שפירא : "מנכ"ל המדינה , " תל אביב : תמוז . . 1993 , — התבוסה : כך התפורר שלטון הליכוד , ] חמ"ד : ] מידות . . 2008 , — זעקי ארץ מושחתת , תל אביב : טפר . אהרני , יאיר , . 1991 הכלכלה הפוליטית בישראל , תל אביב וירושלים : עם עובד והאוניברסיטה העברית בירושלים , מכון אשכול . אוסצקי לזר , שרה , . 1996 התגבשות יחסי הגומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל : העשור הראשון , 1958-1948 עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה . אלדר , עקיבא , ועדית זרטל , . 2004 אדוני הארץ : המתנחלים ומדינת ישראל , 2004-1967 אור יהודה : דביר . אלון , גדעון , . 1995 בחירה ישירה : המאבקים והדרמה אשר הולידו בישראל את הבחירה הישירה של ראש הממשלה , תל אביב : ביתן . אלון , מנחם , משה בן זאב , אהרן ברק , נחום ליפשיץ , ומשה לנדוי ) עורכים , ) ספר יצחק כהן , תל אביב : פפירוס , . 1989 אראל , ניצה , . 2007 " בלי מורא בלי משוא פנים , " ירושלים : מאגנס . אריאן , אשר , ניר אטמור , ויעל הדר , . 2007 מדד הדמוקרטיה הישראלית : 2007 לכידות בחברה שסועה , ירושלים : המכון הי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר