נספח א הסרות חסינות של חברי כנסת בגין חשד למעורבות במעשים מושחתים, שיעור הרשעות והכרעות הדין