פרק 8 שחיתות בשלטון המקומי

המחקר שהוצג כאן נחתם שנה וחצי לאחר החשיפה הראשונה של " פרשת הולילנד . " כמו בפרשות רבות אחרות שנחשפו בשנים האחרונות , גם בפרשה זו מעורבת רשות מקומית . כעת עדיין לא ברור אם היו החלטות מושחתות סביב פרויקט הולילנד , אולם ברור כי קיימת בעיה מערכתית , ולו מן הבחינה שהשלטון המקומי בישראל נתפס כמוקד למעשי שחיתות ואין לו לגיטימציה ציבורית . השאלה הראשונה המתבקשת היא הכצעקתה ? האם יש בעיה ממשית של שחיתות בשלטון המקומי בישראל ? האם מעשי השחיתות בו תכופים יותר בהשוואה לשלטון המרכזי ? האם מבנה השלטון המקומי מעודד שחיתות ? במפגש מיוחד שנערך במשכן הכנסת 9–ב בדצמבר 2008 לרגל יום השחיתות הבינלאומי אמר היועץ המשפטי לממשלה : לפי מיטב שיפוטנו , הרשויות המקומיות הן אחד המוקדים המובהקים ביותר למעשי שחיתות מסוגים שונים : שוחד , מינויים פסולים , הטיית מכרזים ועוד . בשנים האחרונות מיקדנו מאמץ משמעותי מאוד ברשויות המקומיות . כאילוסטרציה אני אזכיר שנפתחו בחמש השנים האחרונות 50–כ חקירות נגד ראשי רשויות בלבד , שלא לדבר על פונקציונרים אחרים . הוגשו לא מעט כתבי אישום , היו לא מעט הרשעות , והמלאכה עדיין רבה . במרכזם...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר