פרק 5 התבססות ההגמוניה הנאו–ליברלית

1–ב ביולי 1985 החליטה הממשלה על הוצאתה לפועל של תכנית חירום כלכלית שמטרתה המידית הייתה לבלום את האינפלציה הדוהרת . התכנית התגבשה בחשאי בידי צוות מצומצם של שותפי סוד , ובסיוע צמוד של הממשל האמריקני , כדי לסכל את התנגדותה האפשרית של ההסתדרות ולמנוע מהלכים לא רצויים מצד הציבור ) כמו רכישה רבה של מטבע זר . ) התכנית הייתה חוליה נוספת בתהליכי הליברליזציה הכלכלית שקידמו הממשלות . אמנם התכנית לא התחילה או סיימה תהליכים אלה , אולם היא בהחלט ציון דרך חשוב בתולדות הפוליטיקה הישראלית . התכנית השפיעה על מבנה הכוח בחברה מכמה היבטים , ולכן , בעקיפין , השפיעה גם על השחיתות : ) 1 ( היא צמצמה את המעורבות הישירה של הממשלה בשוק ההון ; ) 2 ( היא חיזקה את מעמדם של מוסדות לא נבחרים , כמו בנק ישראל , על חשבון הכנסת ונבחרי הציבור ; ) 3 ( היא החלישה מוסדות פוליטיים של המשטר הכלכלי הישן , ובהם ההסתדרות , ובדיעבד החלישה גם את המפלגות הגדולות ; ) 4 ( היא שינתה את טיבו של משטר הרווחה והובילה לצמצום היקף השירותים שהמדינה סיפקה לאזרחיה ; ) 5 ( היא כללה הפרטה של נכסי מדינה ; ) 6 ( כמו כל שינוי כלכלי — היא השפיעה על הת...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר