פרק 4 פופוליזם, ליברליזם ושלטון החוק

השחיתות — והדיבור עליה — היו מן הגורמים החשובים לתבוסת מפלגת העבודה בבחירות לכנסת התשיעית במאי 1977 ולהישגיהן הנאים של ד"ש והליכוד . מול מפלגת העבודה המסואבת עמדה מפלגה שעדיין לא נהנתה ממנעמי השלטון , ובראשה מנחם בגין — מופת ליושרה אישית וציבורית . מיד עם בחירתו ועוד בטרם נכנס לתפקיד הכריז בגין על תמיכתו בגישה ממלכתית לשירות הציבורי ועל שאין בכוונת אנשי הממשל החדש להחליף עובדי ציבור מתקופת שלטונה של מפלגת העבודה . ככל שניתן להעריך ולקבוע , הממשלה בראשות בגין הובילה לירידה זמנית בהיקפי השחיתות ובעיסוק בה . תרמו לכך אורח חייו הצנוע של ראש הממשלה בגין , תפיסתו שהשירות הציבורי אמור לשרת את הציבור והמדיניות התקיפה של גורמי אכיפת החוק , שזכתה לתמיכה ציבורית רחבה . תרומה נוספת של ממשלת בגין הראשונה למאבק בשחיתות הייתה התקנת כללי אתיקה לנבחרי ציבור , ובפרט קביעת כללים האוסרים על ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים ) כללי ועדת אשר . ) הליכוד ביקש לקדם את הליברליזציה הכלכלית , אם כי עשה זאת בהצלחה חלקית בלבד . המגבלות על המסחר במטבע זר נחלשו , אולם לא בוצעו הפרטות או שינויים מבניים כמתוכנן . השינוי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר