תקציר

שחיתות פוליטית היא שימוש בלתי הולם בכוח הציבורי במטרה לקדם אינטרסים פרטיים של בעל הכוח . הספר מתאר ומנתח מקרי שחיתות פוליטית ופרשות ציבוריות בישראל מאז קום המדינה ועד היום ומתמקד לשם כך בפועלם של נבחרי ציבור ועובדי ציבור בכירים , קרי מי שעמדו בראש הפירמידה השלטונית . לצורך התיאור והניתוח נפר שׂ ת לעינינו יריעה רחבה שתחילתה בימיה הראשונים של המדינה וסופה בראשית ימי ממשלת נתניהו השנייה . השאלה המוצבת במוקד הדיון היא באיזו מידה דפוס ההתנהגות המושחת הפך להיות שכיח בפוליטיקה ובשירות הציבורי בישראל . בחינת המקרים מבוססת על פסקי דין , דוחות ביקורת המדינה , החלטות היועץ המשפטי לממשלה , ראיונות אישיים שערך המחבר , סקרי דעת קהל ופרסומים בכלי התקשורת . ממצאים עיקריים במחצית השנייה של שנות השמונים של המאה העשרים , בעקבות הליברליזציה הכלכלית , השתנו לבלי הכר פניה של הפוליטיקה בארצות המערב , וגם בישראל , ועמן דפוסי השחיתות הפוליטית . קיומם או היעדרם של כוחות חברתיים הדוגלים בערכים פוליטיים חלופיים לעקרון הרווח ולמקס וּ ם התועלת האישית הם שהכריעו את דרך ההשפעה של הליברליזציה הכלכלית על השחיתות הפוליט...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר