תוכן העניינים

תודות 9 תקציר 11 פתח דבר 21 פרק 1 מושגי יסוד 33 פרק 2 הסברים לשחיתות הפוליטית בישראל 42 פרק 3 ההגמוניה של מפא"י 56 פרק 4 פופוליזם , ליברליזם ושלטון החוק 95 פרק 5 התבססות ההגמוניה הנאו ליברלית 113 פרק 6 ממשלת נתניהו הראשונה 181 פרק 7 עידן שרון 218 פרק 8 שחיתות בשלטון המקומי 399 פרק 9 סיכום והמלצות 451 נספח א הסרות חסינות של חברי כנסת בגין חשד למעורבות במעשים מושחתים , שיעור הרשעות והכרעות הדין 503 נספח ב פרשות שבמרכזן טענות להתנהגות נגועה בשחיתות של פוליטיקאים 505 נספח ג היקפי מינויים פוליטיים וטיבם לפי דוחות ביקורת המדינה , 513 2005-1984 נספח ד פרשות ציבוריות במערכת בחירות 515 נספח ה הנוסח החדש המוצע לעברת מרמה והפרת אמונים לפי חוק העונשין , התשל"ז 517 1977- רשימת המקורות 521 מפתח 535 v Abstract  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר