שחיתות פוליטית בישראל

דורון נבות שחיתות פוליטית בישראל דורון נבות שחיתות פוליטית בישראל דורון נבות Political Corruption in Israel Doron Navot עריכת הטקסט : דפנה לביא האיור על העטיפה : ערן גלור עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן הדפסה : אופסט שלמה נתן , ירושלים  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר