פרק תשעה־עשר הערכה מבחוץ, תמרורים מבית

שעה שעסק אהרנסון בפעילות מדינית אינטנסיבית זו והיה טס תכופות ללונדון באווירונים צבאיים בריטיים' היתה מתיחות רצופה שרויה בינו ובין אנשי ההנהגה הציונית , י ובעצם היה שרוי במצב של התפטרות מתמדת . ביאנואר פברואר רשם ביומנו כמה פעמים : 'החלטתי למשוך את ידי לחלוטין מכל העניינים / 'הריני קם ומסתלק / 'אני כבר בחוץ / 'די לי , ' וכו' וכר . לאחר הפסקת הרישום ביומן בסוף פברואר ( ושמא אבד מקצתו ) חוזרים דיבורי ההתפטרות במכתביו לווייצמן , לברנארד פלכסנר' לאלברט חיימסון ולאחרים . שיחותיו עם ידידים ויריבים ציו ניים מלאים נושא זה . גדולת הצלחתו המדינית בחוץ באה כרוכה במרירות מיואשת ועמוקה מבית . חזר עתה ועלה במידה מרוכזת ובראשות התנועה הציונית מה שאירע קודם בתחומים צרים ומפוזרים . המערך סביבו היה ברור . העסקנים הציונים ממזרח אירופה , שייצגו את רוב התנועה ומסורתה , היו חלוקים עליו . הבדלי השגה גברו ויצאו שעה שהפעולה המדינית על צדדיה המדעיים טכניים נעשתה עיקר . אהרנםון ראה בהתנהגותם כלפי חוץ הפלגה מליצית דלת ידע מעשי וחסרון חוש מציאות פוליטית ! כיוצא בזה זעם על תשוקתם לכיבודים ופרסומת ונטייתם לתכסיסנות...  אל הספר
מוסד ביאליק