פרק שמונה־עשר בכור המצרף של הדיפלומאטיה העולמית

אהרנסון השתהה במצרים ובאמצע אוגוסט הגיע ללונדון . מ 27 ביוני עד 24 בנובמבר 1918 לא רשם מלה ביומנו . רוב פעולתו בלונדון ואחר כך בפאריס ובוושינגטון היתה דיפלומאטית . את הסכמת הממשלה הבריטית לתכנית החקלאית הגדולה לא הצליח להשיג . זו התנדפה עם הרבה תקוות ציוניות אחרות מאותה תקופה . בלונדון חידש היכרויות ישנות וקשר חדשות . מידידיו הישנים הוא רואה את וולטר ליפמן , עורך 'ניו ריפובליק / המשמש בעת ההיא מזכיר לקולונל האח , יועצו הראשי של הנשיא וילסון , 1 את לורניג כריסטי מזכירו של סר ר 1 ברט בורדן , ' ראש ממשלת קאנאדה' את ג'ון ביוקן ,- אלפרד זימרן' לורד יוסטס פרסי אליזבט ' סרגינט ואחרים . ג'וליוס רוזנוואלד מפתיעו באקראי ושופע לבביות . 'נראה כיהודי פראנקפורטי / אומר אהרנםון במכתב לאלכסנדר אחיו . ב 20 באוגוסט נפגש אהרנ סון עם אלכסנדר קךנסקי ' ראש הממשלה הרוסית הדימוקראטית' שהופלה על ידי הבולשביקים . בלונדון נודעים לו פרטים על פעילותם של אמריקנים אנטי קולו ניאליםטיים ואנטי ציוניים , העושים במשלחת הצלב האדום האמריקני , שיצאה למזרח התיכון' בראשותו של קולונל 1 'ג נס . הוא מנסה להפעיל נגדם את וולטר...  אל הספר
מוסד ביאליק