יחסים עם מנהיגים ציוניים

מגעיו של אהרנסון עם המטכ"ל של חיל המשלוח הבריטי ' שעבר בינתיים לארץ , לא הצטמצמו בתכנית החקלאית הגדולה' בגדוד העברי ושאר עניינים ציוניים . יציבות השפעתו בשלטונות הצבא ינקה מסיועו הכולל להם . הוא מתמיד בהערות והסברות לתצלומי המטוסים בעורף האויב ! מנתח את אפשרויות ההתקפה הברי טית בעמק יזרעאל והגליל והדרכים לנסיגת התורכים , ממשיך בבדיקת הבעיות הטופוגראפיות : ומגיש לבקשת המטכ"ל תזכירים בתחומים כה שונים ומגוונים , כשימוש בשמן קיק להסקת קטרי מסילת הברזל החג'אזית ומנוע אווירונים , המחלות באיזור החוף , הסיכויים להספקת עצים מקומית בקו יפו—טריפולי ! מקורות הימם בין תול כרם לכרכור' מצב הכביש מצמח בכיוון ראייק וכן שטחי המזרע והיבול הצפוי בסוריה . בעניין האחרון היו למטכ"ל נתונים סטאטיםטיים שונים , אולם סותרים זה לזה . אהרנםון מעיר בשולי הדו"ח לדידם : 'כאשר דיבר מארק טוויין על שקרים פשוטים , שקרים מגונים וסטאטיםטיקה , התכוון כנראה לסטא מיסטיקה תורכית . ' תחושתו של אהרנסון בוועדה הציונית נתונה לחילופי גיאות ושפל . בספירה זו איננו מגיע לא ליציבות פנימית ולא ליציבות מוסדית . הוא מתקרב לאחדים מחברי הו...  אל הספר
מוסד ביאליק