פרק שישה־עשר באביב המדיניות הציונית

אהרנסון ירד בנמל ניו יורק ב 26 בנובמבר . באותו יום הגיעו מברק של אחיו סם ( שמואל ) מ 27 בנובמבר מקהיר , המודיעו על הפורענות בזכרון יעקב . ' על הצרות שבאו מוסיף סם ומספר כדברים שהיו שמועות' שלןמים התבדו קצתן j ' שרה שמה קץ לחייה , הזעזוע גרם למיתת אבא . נעמן הוצא להורג . ליובה ואלכסנדר מתקדמים לעבר ארץ ישראל . גורל האחרים בלתי ידוע . ' האב לא מת' הוא האריך ימים . נעמן בלקינד אסור היה אותה שעה בדמשק ועדיין בחיים . פליאה באיזה אי חור הגיעו הידיעות על המאורעות בזכרון למודיעין הבריטי ולאנשי ניל"י במצרים ובצבא הבריטי המתקדם לעבר הארץ . מצד הידיעות שבעין לא היתר , לאהרנמון סיבה מספקת לחרדה' אבל חששות נתעוררו בו מפני ניחוש הלב . במכתבו לשרה מקהיר ב 5 בספטמבר 'אינו חושש לכלום / וב 5 באוקטובר הוא כותב להנרייטה סולד מלונדון' שאינו יודע על הנעשה לאחרונה בארץ , אבל חש שמשהו אינו כתיקנו . ב 15 באוקטובר חזרה למצרים מעתלית משלחת ההצלה הימית , שארגן אלכסנדר אהרנסון' ללא תוצאות ובלי שבאו לידי מגע עם אנשי ניל"י . אולם אלכסנדר , ליובה ורפאל אבולעפיה לא הבינו מדוע נכשלו במאמציהם ליצור קשר . ממכתבו של...  אל הספר
מוסד ביאליק