פרק אחד־עשר יועץ במטה הכללי הבריטי

ב 12 בדצמבר ירד אהרנסון בפורט סעיד . יותר מחודש ימים עסוק היה באותו 'מבחן מחדש / שנרמז לו במשרד המלחמה בלונדון . תרומתו בחודש זה היתה מועטת . לא אחת הגיע לייאוש ממפעלו המדיני , שסיכן ידידים והרס את מעמדו האישי . עוד בטרם הרגיזוהו הבריטים בחוםר אמונם ובדלות מעופם' הפתיעוהו ב'בטל נותם . ' לא כד תיאר לעצמו את האינטליג'נם האנגלי המפורסם , דאגתו הראשונה היתה , כמובן , הבטחת סודיותו . אם יגלוהו מרגלים גרמניים או תורכיים במצרים , יחשפו את תכלית מסעו . גרוע מכך : תחנת הנםיונות , בני משפחתו , וידידיו הקרובים יועמדו תחת פיקוח חמור , וכל עבודת מודיעין על ידם תהא בטלה ומבוטלת . ואפשר יתנקמו השלטונות העותומניים באנשיו מפני החשד וקרבה משפחתית בלבד , והרי החשד יהא מבוסס כל צורכו בגלל מאמרו האנטי תורכי של אלכסנדר בירחון אמריקני נודע . אנשי המודיעין הימי שקיבלו את אהרנסון לא גילו זהירות רבה מצד זר :. קוראים היו לו בשמו , משגרים מכתבים על שמו , מתראים אתו במקומות פומביים , וכדומה . כשנצרך להירשם במלון , אמרו לו שדי להסוות את שמו הפרטי : ירשום נא אלכסנדר אהרנסון . עד מהרה הניחו גם אמצעי זהירות זה . במש...  אל הספר
מוסד ביאליק