ג'מאל פחה, המפקד העליון של הכוחות התורכיים בארץ־ישראל ובסוריה