בית משפחת אהרנסון בזכרון־יעקב ערב מלחמת־העולם השנייה