פגישה ראשונה עם הבריטים ; 'הווידוי'

ב 13 בספטמבר יצא אהרן אהרנסון מברלין , ובדרכו לדניה עשה יומיים בהמבורג אצל הסוסקינים . ד"ר סוםקין מספר בזכרונותיו 2 שאהרנסון גילה לו ולסוניה את תכניותיו . סודותיו נשמרו היטב בבית זה . ב 16 בספטמבר מגיע אהרנםון לקופנהאגן ! ולכאורה עיקר הדרך עשויה . אכן' קופנהאגן נהפכה מאכםניית ביניים ארעית למקום מושבו במשך חמישה שבועות . הרגשתו הראשונה בהגיעו לבירת דניה הנייטראלית היתה הקלה ורווחה . סוף סוף יצא מהכלוב , והוא שואף אוויר מרחבים . 'עודני כשיכור שלא פג יינו , ' הוא כותב לאחותו רבקה בארצות הברית . הביקורים אצל אנשי המדע לצורך הסוואה נעימים ורבי עניין . איש שיחו הדני מתוודע כפרוי בריטי המדען השבדי — כפר 1 ' גרמני . כל זה מוסיף נועם להרגשת החירות , שעד מהרה נגלים הקשיים , קצתם טכניים . הוא זקוק לכסף ועליו לבקש דרך לשגריר הבריטי בהסתר , ואנשי מודיעין גרמניים שורצים בק 1 פנהאגן . הבעיה הכספית נפתרת במהרה ! הנרייטה סולד שולחת לו טלגראפית 500 דולר . כן נמצאה דרך להיפגש עם השגריר הבריטי סיר ראלף פאג'ט , בלי לעורר תשומת לב . אבל כאן מתחילים לעלות הקשיים שבגופי המציאות : בכניסתו לספירה הבריטית נפ...  אל הספר
מוסד ביאליק