מסעות בינלאומיים

המסע לאסיה התיכונה לא יצא לפועל , אך אהרנסון לא פסק מלהיות 'גבר נע ונד . ' ספק אם ישב בעתלית מקיץ 1910 עד פרוץ המלחמת בשנת 1914 שנתיים ימים . בשלהי אביב 1911 ערך מסע ליהודה' לדרום ולירושלים . בקיץ אותה שנה עשה חודש ימים בסביבות דמשק , בחרמון ולבנון . מצא עצי פרי בר' שרצה להשתמש בהם כבנות . הביא זרעים , ייחודים והרכבות . התעניין בכל מסורת ברוכה ובכל הישג' שגילה בחקלאות עשירת המים של סביבות דמשק . העביר משם לתחנה זני אס פםת' ושישה מהם הבשילו תוצאות טובות . הסוציולוג שבו אינו מוותר על לקחים חברתיים . הוא מבקר חקלאים לבנונים' שחזרו מארצות הברית , ומגלה 'כמה אפסית השפעתם של שבי אמריקה אלה על חיי המקום . כמה שונים היו פני הדברים אצל היהודים' . אך חזר אהרנסון מהלבנון והנה הוא יוצא ( באוקטובר ( 1911 למסע חדש , הפעם למצרים , ובמיוחד למצרים העליונה , בשליחות מחקר של משרד החקלאות האמריקני . המסע ארך כחדשיים ומטרתו חיפוש מיני תמרים והשגת ייחוריהם וזרעיהם לשם אקלימיטיזאציה במדינות דרום מערב של ארה"ב . אגב זה מסרו האמריקנים בידו תפקידים נוספים , בייחוד בעניין החציר הסודאני . פייר צ'אילד העיד , כי...  אל הספר
מוסד ביאליק