מחקר מדעי וויכוח פוליטי

אחד הוויכוחים' שהתחדשו עם גילוי חיטת הבר , תרם להתפתחות נטיותיו הרוחניות פוליטיות של אהרנסון . מול תפיסתם של שווינפורט' אהרנסון וקרניקה על מקורה המערב אםיאתי של החיטה , התעוררו חסידים 'אירופיים . ' ד"ר מתיאוס מוך ( אוסטרי ' בדומה לאחרים בעלי השקפות גרמניות לאומניות ) בא להוכיח באגודה האנתרו פולוגית הווינאית , כי מקור החיטה הוא אירופי . אהרנםון עונה לו במאמר בכתב העת הווינאי . 1909 הפולמוס כעניינו אינו חשוב הרבה' אולם אופיינית נימתו . אהרנםון מגלה ביריבו המדעי 'קנאות' חשודה . לדעתו מקורה בתגובה רגשית חזקה , מעין איפכא מסתברא לדעה . Ex Oriente Lux ד"ר מוך רוצה להעביר את מקורות הציביליזאציה 'כמה שאפשר קרוב לקוטב הצפוני ... ' אהרנסון מבטל את הוכחותיו : הציורים הקדומים שמצא הלה במערות אירופיות אינם חייבים להציג שיבולים , ייתכן שהם עצמות דגים או תקשיט מופשט ... השקפתו של מוך על 'דרגתם התרבותית הנמוכה של התושבים הניאוליטיים ביבשת אסיה' אינה משכנעת ואינה לעניין ; ואילו סברותיו הבוטאניות מבוטלות על ידי ניסויים חדשים . כעבור שנה , בשנת ' 1910 מזהיר אהרנסון במסיבת מדענים ומשכילים באמריקה מפני ...  אל הספר
מוסד ביאליק