סופה של ידידות־נעורים

על אף הצלחותיו והכנסותיו בג'יהאן פחה יושב אהרנםון שם בלא מנוחה . עוד בסוף 1897 הוא מודיע לד"ר יפה , שאם ימצא הלה בשבילו עבודה בארץ , הוא ימסור את הנהלת אחוזות קוזינרי לחבר ויחזור מיד . נושא זה חוזר במכתביו לידידים ארץ ישראליים . הוא שואל על אפשרויות עבודה 'ולו בתנאים גרועים מאשר באנאטוליה . ' אמנם הוא מביא טעמים גם בזכות ישיבה ממושכת באנאטוליה ; מציעים לו עסקים גדולים בשטח הפיתוח החקלאי ! הוא עשוי להיות בעל הון במשך שנים מועטות ולחזור ארצה כאדם אמיד ובלתי תלוי ב'כנופיות / אבל כל זה אינו אלא מן השפה ולחוץ . את הרגשתו האמיתית הוא מבטא במכתב ללודביפול ביום 3 בנובמבר : 1899 ' מצבי החומרי הוא טוב עד מאוד , אבל מה ישוו לי כל אלה , אם נאלץ אני לבלות את עתי רחוק מארץ חמדתנו ומאחינו היהודים , אשר דם יהודי אמיתי נוזל בעור קיהם ' ! ? בקיץ 1899 מבקר אהרנסון בארץ לשם קניית בהמות עבודה בשביל אחוזת קוזינרי . הוא נושם לרווחה והיפוליטיקה' משכרת אותו : 'רק לפני חמישה ימים באתי ( לזכרוך יעקב ) וכבר מתעסק אני בפוליטיקה . הקימותי כבר רעש והנני מרגיש הנאה מרובה לעורר חרדה בין הנוכלים / הוא כותב לבן דנו . ...  אל הספר
מוסד ביאליק